GUBERNATORKI 1600
WŁADCZYNIE 1600

Anna Waza

Urodziła się 17(lub 31).V.1568 r. w Eskilstunie jako najmłodsze dziecko (późniejszego) króla Szwecji Jana III Wazy i królowej Katarzyny Jagiellonki. Matka wychowywała ją na katoliczkę, ale Anna w 1580 r. została luteranką. Była osobą bardzo starannie wykształconą. Szczególnie interesowała się zielarstwem i ziołolecznictwem.

Do Polski przyjechała wraz z swym bratem Zygmuntem III Wazą, gdy ten został obrany na króla tego kraju w 1587 r. Już dwa lata później musiała wracać do Szwecji, gdyż na polskim dworze uważano, że ma zbyt wielki wpływ na monarchę. Wróciła w 1592 r., a od 1598 r. mieszkała w Polsce na stałe. Jako luteranka nie mogła przebywać na dworze brata ze względu na jego katolicki charakter.

W 1604 r. otrzymała niegrodowe starostwo w Brodnicy, a w 1611 r. - w Golubiu. Okazała się znakomitą władczynią tych ziem. Była polityczną doradczynią swego brata, który w 1592 r. bezskutecznie zamierzał uczynić ją regentką Szwecji w swoim imieniu. Anna nigdy nie wyszła za mąż i nie miała dzieci. Zmarła 26.II.1625 r. w Brodnicy.