PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010 

Anna Psarouda-Benaki

Urodziła się 12.XII.1934 r. Jej mężem jest Linos Benakis. Studiowała w Instytucie Prawa Kryminalnego na Uniwersytecie Ateńskim, w Instytucie Maxa Plancka na uniwersytecie w Freiburgu oraz na uniwersytecie w Bonn. Płynnie mówi po niemiecku, angielsku i francusku. Wykłada na uniwersytecie.

Aktywność parlamentarna:

Od 1981 r. zasiada w Wuli (Izbie Deputowanych) z ramienia Nowej Demokracji (ND). Reprezentuje okręg Ateny A. 21.IV.2000 r. została wybrana na urząd czwartej zastępczyni przewodniczącego parlamentu. Jest pierwszą wiceprzewodniczącą komisji ds. instytucji i przezroczystości, członkinią komisji przedsiębiorstw publicznych, banków oraz zakładów użyteczności publicznej. Zasiada także w komisji weryfikacji konstytucji, komisji ds. procedur parlamentarnych oraz stałej komisji ds. europejskich. Wchodzi też w skład komisji obchodów 80-ej rocznicy inkorporacji Tracji do Republiki Greckiej. 19.III.2004 r., po wygranych przez ND wyborach parlamentarnych, została przewodniczącą parlamentu. Była pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii Grecji. Z urzędu odeszła w 2007 r.

Aktywność społeczna:

1961 obroniła doktorat z prawa kryminalnego (karnego?) na uniwersytecie w Bonn w Niemczech,
1962- prowadzi własną praktykę prawniczą, specjalizując się szczególnie w sprawach karnych,
1974-1981 specjalna doradczyni ministra edukacji ds. związanych z wyższym wykształceniem,
1978- wykładowczyni na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ateńskiego,
02.VII.1980-12.X.1989 wiceminister (Alternate Minister) edukacji i spraw religijnych,
02-07.VII.1989 minister kultury,
11.IV.1990-07.VIII.1991
wiceminister (Alternate Minister) kultury,
08.VIII.1991-03.XII.1992 minister kultury,
03.XII.1992-13.X.1993 minister sprawiedliwości,
1993-1996 przewodnicząca parlamentarnej grupy roboczej ND ds. sprawiedliwości,
1996-1998 wiceprzewodnicząca parlamentarnej grupy roboczej ND ds. edukacji,
1998-1999 minister edukacji w Gabinecie Cieni ND,
1999-2000 minister instytucji, przezroczystości i sprawiedliwości w Gabinecie Cieni ND,
21.IV.2000-19.III.2004 czwarta wiceprzewodnicząca Wuli (Izby Deputowanych),
19.III.2004-2007 pierwsza kobieta-przewodnicząca Wuli (Izby Deputowanych).