WŁADCZYNIE 1300

Anna Paleologina Angelina Basilissa

Urodziła się około 1300 r. jako córka Andronikosa Paleloga Angelosa, biznatyńskiego gubernatora (archona) Belgradu. Około 1328 r. poślubiła Jana I Orsiniego, despotę Epiru, hrabiego Kefalonii oraz pana Janniny, Bonditzy i Leukas. Ich dziećmi byli Nicefor II Orsini i Tomaida Komnene Angelina Orsini. W 1335 r. Anna otruła męża i sama objęła rządy nad Epirem, Kefalonią, Janniną, Bonditzą i Leukas jako regentka w imieniu syna. Władzę sprawowała w latach 1335-1339 i 1341-1342. Została usunięta przez cesarza bizantyńskiego Andronika III Paleologa. W latach 1342-1349 była więziona w Konstantynopolu. W 1355 r. wyszła za mąż za Jana Komnena z Bułgarii, despotę Serbii oraz bizantyńskiego gubernatora Valony, Kaniny i Belgradu. Miała z nim córkę o imieniu Komina (Komnina, Kanina, Komnena lub Kominia), która została dziedziczką swego brata Aleksandra (pasierba Anny). Anna zmarła po 1357 r.