WŁADCZYNIE 1300

Anna Neda

Była córką króla serbskiego Stefana Urosza II Milutina i królowej Anny Bułgarskiej, córki cara Bułgarii Jerzego I Tertera lub królowej Heleny, córki Jana Angelosa - władcy Tesalii. J. Fine uważa, że matką Anny była Elżbieta, córka króla Węgier Stefana V. Według niego przyszła monarchini urodziła się między 1295 a 1298 r. Przed 1313 r. wyszła za mąż za Michała III Szyszmana, syna Szyszmana, despoty Widynia. Mieli trzech synów: Iwana Stefana, Michała i Szyszmana. Aby wzmocnić swoje prawa do bułgarskiego tronu w 1324 r. Michał III odtrącił swą pierwszą żonę  i poślubił Teodorę, wdowę po carze Teodorze Swetosławie z dynastii Terterów. Spowodowało to konflikt z Serbią. Michał III zginął 28.VII.1330 r. w bitwie pod Welbużdem zaatakowany niespodziewanie przez Serbów. Następnym carem został Iwan Stefan Szyszman, syn Michała i Anny Nedy. Regencję w jego imieniu sprawowała caryca Teodora. Jeszcze w tym samym roku została ona usunięta przez Annę Nedę, która rządziła w imieniu syna do 1331 r. Po 7 miesiącach zostali oni zdetronizowani przez pucz pałacowy. Anna z dziećmi schroniła się w Serbii. W 1332 r. osiedli w Dubrowniku. Anna cały czas działała na rzecz przywrócenia władzy synowi. Zakończyło się to nieudaną rewoltą na rzecz Iwana w1337 r. Caryca Anna zmarła po 1346 r.