GUBERNATORKI 1991-1995

Anna Maria D'Ascenzo

Urodziła się 17.II.1940 r. w Asmarze w Erytrei. Ukończyła studia z zakresu nauk politycznych. Jest rozwódką i matką jednej córki. W latach 1967-1990 pracowała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 29.XII.1990 r. została Prefektem Republiki i centralnym dyrektorem ds. personelu w Dyrekcji Generalnej ds. Obrony Cywilnej i Straży Pożarnej. We IX.1993 r. została prefektem Grosseto – po raz pierwszy w historii Włoch kobieta zaczęła pełnić funkcje reprezentanta rządu oraz przewodniczącej Prowincjonalnego Komitetu ds. Administracji Publicznej. W X.1997 r. została głównym prefektem. Od III.1998 do VI.2000 r. była prefektem Perugii. W okresie VI.2000-IX.2001 była kierowniczką Departamentu Obrony Cywilnej przy Prezesurze Rady Ministrów. Od X do XII.2001 kierowała Dyrekcją Generalną zajmującą się pomocą w wyżej wymienionych kategoriach. W XII.2001 r. została kierowniczką Departamentu Swobód Obywatelskich i Imigracji. Po reorganizacji Ministertwa Spraw Wewnętrznych doszły jej jeszcze sprawy religii i obywatelstwa.