WŁADCZYNIE 1100

Anna Komnena

Urodziła się 01.XII.1083 r. jako córka cesarza Aleksego Komnena (panował w latach 1081-1118) oraz cesarzowej Ireny Dukeny. Została świetnie wykształcona w zakresie historii, geografii, filozofii i literatury. W 1097 r. jej mężem został Nicefor Bryennios. Mieli czworo dzieci. Usiłowała wpłynąć wraz z matką na ojca, aby za swoich następców uznał właśnie Nicefora i ją, a nie najstarszego syna Jana II Komnena. Ten obiecał tron Janowi. Cesarz zmarł 15.VIII.1118 r. Gdy syn zabrał pierścień ojca (jeszcze przed jego śmiercią), cesarzowa Irena oskarżyła go o zdradę i kradzież. Nadal jednak spiskowały z Anną Komneną przeciwko synowi i bratu. Ich intrygi zostały jednak wykryte i obie kobiety skazano na wygnanie do klasztoru Kecharitomene, założonego kilka lat wcześniej przez samą Irenę. Tutaj Anna zajęła się dziejopisarstwem. Klasyczną greką napisała "Aleksjadę" - dzieje panowania swego ojca. Jest pierwszą znaną historyczką. Anna Komnena zmarła w 1153 r.