WŁADCZYNIE 1400

Anna Kijowska

Była córką Iwana Olgimuntowicza, księcia holszańskiego i namiestnika Kijowa, i Agrypiny, córki Światosława Iwanowicza, księcia smoleńskiego. Po 1412 r. wyszła za mąż za Bolesława Januszowica, syna księcia mazowieckiego Janusza I. Z tego związku pochodzili: Konrad, Bolesław IV i Eufemia. Anna owdowiała w 1428 r. Rok później zmarł jej teść. Anna do 1436 r. sprawowała rządy regencyjne w księstwie warszawskim w imieniu drugiego syna (pierwszy zmarł w 1427 r.). Bolesław IV w 1431 r. i 1436 r. zabezpieczył matkę na wypadek swej śmierci zapisując jej ziemię warszawską w dożywocie. Księżna ufundowała i wyposażyła szpital Ducha Świętego przy kościele eremitów w Warszawie. Sprowadziła do tego miasta bernardynów z Krakowa. Zmarła po 03.V.1458 r.