GUBERNATORKI 1600
WŁADCZYNIE 1600

Anna Katarzyna Konstancja Waza

Urodziła się 07.VIII.1619 r. w Warszawie jako córka króla Polski Zygmunta III Wazy i królowej Konstancji Austriaczki. Gdy miała 12 lat nastąpiło u niej zahamowanie wzrostu. Annę uważano za osobę „dobrze ułożoną, roztropną, mającą wiele cnót i pięknych przymiotów”, głęboko religijną, miłą i niekonfliktową. Sejm w 1632 r. wyznaczył jej jako oprawę starostwa (niegrodowe) brodnickie, golubskie i tucholskie. Pięć lat później chciano połączyć ją węzłem małżeńskim z Ferdynandem Karolem Habsburgiem, dziedzicem Tyrolu i bratankiem cesarza Ferdynanda II. Nigdy nie doszło do zawarcia tego związku. Stanowisko starościny Anna piastowała do 1638 r. 08.VI.1642 r. zawarła związek małżeński z Filipem Wilhelmem Wittelsbachem, hrabią palatynem Palatynatu Neuburg, księciem Bergu i Jülich oraz elektorem Palatynatu Reńskiego. W 1645 r. powiła martwego syna. Zmarła bezpotomnie 08.X.1651 r. w Kolonii.