WŁADCZYNIE 1350

Anna Hastings

Urodziła się 24.VII.1355 r. jako córka Waltera Manny, 1. barona Manny, i Małgorzaty, księżnej Norfolk. W VII.1368 r. poślubiła Jana Hastingsa, 2. hrabiego Pembroke. Ich jedynym dzieckiem był Jan Hastings, 3. hrabia Pembroke. Mąż i ojciec Anny zmarli w 1375 r. Ona wtedy została 2. baronową Manny. Zmarła 03.IV.1384 r.