PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Anna Harlampiewna Harlamenko

Urodziła się 15.VII.1960 r. w Komracie.

Wykształcenie:

1976 ukończyła szkołę średnią numer 6 w Komracie,
1979-1983 studiowała w Instytucie Sztuki im. Gawriła Musicescu w Kiszyniowie,
1996-1998 studiowała żurnalistykę w Międzynarodowej Akademii Ekonomii i Prawa.

Kariera zawodowa i polityczna:

1984-1989 dziennikarka w "Słowie Leninowskim",
1990-2000 dyrektorka stacji telewizyjnej "TV Gaugaz",
1996-1998 sekretarz prasowa Komitetu Wykonawczego (rządu) Gaugazji,
2001-2006 wykładowczyni na Państwowym Uniwersytecie Gaugazji,
2002-2003 wicedyrektorka Szkoły Sportowej w Komracie,
2003-2004 wicedyrektorka gaugaskiej Administracji ds. Młodzieży i Sportu,
2005- redaktor naczelna gazety "Stolica Komrat",
2007 Dziennikarz Roku 2007,
16.III.2008 i 30.III.2008 z powodzeniem ubiegała się o miejsce w Zgromadzeniu Ludowym jako kandydatka niezależna,
31.VII.2008- pierwsza kobieta-przewodnicząca Zgromadzenia Ludowego (jedną z jej dwojga zastępców jest Elena Kowalenko).