WŁADCZYNIE 1300

Anna Habsburżanka

Urodziła się w 1280 r. w Wiedniu jako córka księcia Austrii Albrechta I Habsburga i Elżbiety Tyrolskiej. W 1295 r. poślubiła margrabiego Brandenburgii Hermana III Długiego, z którym miała: Juttę Brandenburską, Jana V, Matyldę i Agnieszkę. Herman zmarł 01.II.1308 r. Dwa lata później Anna wyszła za mąż za księcia wrocławskiego Henryka VI Dobrego. Ich dziećmi były: Elżbieta, Eufemia i Małgorzata. Księżna Anna współrządziła wraz z mężem do swej śmierci, która nastąpiła 19.III.1328 r. we Wrocławiu.