WŁADCZYNIE 1350

Anna Głogowska

Urodziła się przed 1350 r. jako córka księcia żagańskiego Henryka V Żelaznego i Anny, córki księcia płockiego Wańki. Po 20.I.1361 r. poślubiła księcia raciborskiego, karniowskiego i opawskiego Jana I. Z powodu bliskiego pokrewieństwa małżonków potrzebna była dyspensa papieska. Wianem Anny było miasto Bruntál wraz z przyległościami. Dziećmi Anny i Jana byli: Jan II Żelazny, Mikołaj IV i Małgorzata. Anna brała czynny udział w życiu politycznym księstwa. Owdowiała między 16.II.1380 a 28.X.1382 r. Potem wraz z najstarszym synem do końca swego życia współrządziła księstwem raciborskim. Zmarła po 14.VII.1405 r. Miejsce jej pochówku nie jest znane.