MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Anna Elżbieta Fotyga

Urodziła się 12.I.1957 r. w Lęborku jako córka Krystyny i Jerzego Kaweckich. W 1981 r. ukończyła handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. Staże i szkolenia odbyła w następujących instytucjach: Uniwersytet Cornell Stanu Nowy Jork, Departament Pracy USA, Federalna Izba Mediacji i Arbitrażu USA , Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie , Duńska Szkoła Administracji Publicznej i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W latach 1981 i 1989-1991 była pracowniczką, a następnie kierowniczką Działu Zagranicznego KKP NSZZ "Solidarnosć". W stanie wojennym na zlecenie nauczała języka angielskiego i rosyjskiego. Wraz ze znajomymi niezależnymi dziennikarzami przedsiębiorcami założyła w 1986 r. spółkę, w której posiadała szczątkowe udziały (3) i pełniła funkcję członkini Zarządu. Firma miała charakter usługowy (zajmowała się reklamą i marketingiem). Była ekspertką zajmującą się międzynarodową pomocą techniczną, współpracującą z Międzynarodową Organizacją Pracy, Bankiem Światowym oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Zabezpieczenia Społecznego. W latach 1987-1989 zasiadała w zarządzie spółki "Modem". Od 1992 do 1994 r. była wydawczynią prasy na Wybrzeżu w wydawnictwie Przekaz Sp. z o.o. W 1994 r. rozpoczęła pracę w GPEC Gdańsk, gdzie zajmowała się projektami Banku Światowego. Dwa lata później została doradcą przy projektach tego banku (do 1997 r.). W latach 1998-2002 była wiceprzewodniczącą Naczelnej Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potem Rady Nadzorczej ZUS (zasiadała w tej ostatniej od 2001 r.). Od 1999 do 2001 r. pełniła funkcję radczyni Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych do spraw integracji europejskiej. W 2000 r. była doradczynią premiera Jerzego Buzka ds. międzynarodowych, a w roku 2001 pełniła obowiązki dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Należy do Partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS). W wyborach samorządowych w 2002 r. zdobyła mandat radnej Miasta Gdańska. W okresie 20.XI.2002-12.I.2004 była wiceprezydentem Gdańska odpowiedzialną za sprawy gospodarcze i integrację europejską. Od 2004 do 22.XI.2005 r. była posłanką do Parlamentu Europejskiego i członkinią europejskiego ugrupowania politycznego "Unia na rzecz Europy Narodów". Koordynowała pracę tego ugrupowania w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Od 23.XI.2005 r. była sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 05.V.2006 r., po odejściu z urzędu dotychczasowego ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera, tymczasowo kierowała polską dyplomacją. 09.V.2006 r. została pierwszą w historii Polski kobietą-ministrem spraw zagranicznych. 07.IX.2006 r. weszła w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 07.IX.2007 r., po rozwiązaniu parlamentu, prezydent Lech Kaczyński odwołał ją ze stanowiska. Premier Jarosław Kaczyński powołał ją na stanowisko sekretarza stanu w MSZ, a po kilkudziesięciu minutach ponownie na stanowisko ministra. 16.XI.2007 r., po przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych, odeszła ze stanowiska szefowej polskiej dyplomacji. 29.XI.2007 r. została szefową Kancelarii Prezydenta. Funkcję tę pełniła do 20.VIII.2008 r. W III.2009 r. została desygnowana na stałą przedstawicielkę (ambasadora) Polski przy ONZ w Nowym Jorku. 22.IV.2009 r. sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała jej kandydaturę. W trakcie jej posiedzenia skrytykowała mocno sposób prowadzenia polskiej polityki zagranicznej przez rząd Donalda Tuska. Prezydent Lech Kaczyński zdecydował się na wycofanie jej kandydatury. W okresie 2009-25.VIII.2010 kierowała misją Międzynarodowej Organizacji Pracy w Gruzji. Współpracuje ze Stowarzyszeniem im. Kornelii Lange, skupiajacym lekarzy i rodziny dzieci z zespołem CdLS (Kornelia de Lange Syndrom). Anna Fotyga jest mężatką, ma córkę i syna. Zna język angielski i rosyjski.