WŁADCZYNIE 1000-1100

Anna Dalassena

Urodziła się ok. 1030 r. jako córka Aleksego Charona, prefekta Italii. Wyszła za mąż za Jana Komnena, bliskiego krewnego cesarza Izaaka I Komnena (panował w latach 1057-1059). Mieli razem ośmioro dzieci: Aleksego I Komnena (cesarza w latach 1081-1118), Eudokię, Teodorę, Manuela, Nicefora, Adriana, Marię i Izaaka. W 1081 r. jej syn Aleksy został cesarzem Bizancjum i ukoronował także swą matkę na cesarzową. Anna, opisywana jako dobry polityk i efektywna administratorka, rządziła cesarstwem w latach 1081-1082 i 1094-1095 jako regentka podczas długich wypraw wojennych syna. Zmarła ok. 1101 r. w klasztorze Pantepoptes jako zakonnica.