WŁADCZYNIE 1300

Anna Czerska

Urodziła się około 1270 r. jako córka Konrada II Czerskiego, księcia mazowieckiego, i Jadwigi, córki księcia Bolesława Rogatki. Między 1289 a 1290 r. została żoną księcia raciborskiego, Przemysława. Z tego związku pochodzili: Leszek, Anna, Eufemia i prawdopodobnie Konstancja. Owdowiała 07.V.1306 r. Od tej pory rządziła księstwem raciborskim jako regentka w imieniu syna, Leszka. Gdy ten ostatni osiągnął pełnoletniość, osiadła prawdopodobnie w Wodzisławiu Śląskim. Za pozwoleniem syna mieszkała tam z córką, prawdopodobnie Konstancją. Zmarła po 13.VII.1324 r. Pochowano ją w kościele dominikanów lub klasztorze dominikanek w Raciborzu.

Źródła:

1. red. Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg, Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999.