WŁADCZYNIE 1400

Anna I de Beauchamp

Urodziła się w II.1444 r. w Cardiff jako jedyne dziecko Henryka de Beauchamp, 1. księcia Warwick i 14. hrabiego Warwick, i Cecille Neville. Ojciec zmarł 11.VI.1446 r. i dziewczynka stała się tym samym 15. hrabiną Warwick. Zmarła 03.I.1449 r. w Oxfordshire. Jej następczynią została jej ciotka Anna II de Beauchamp.