WŁADCZYNIE 1300

Anna

Urodziła się około 1296 r. jako córka księcia raciborskiego Przemysława i księżnej Anny Czerskiej. W 1318 r. wyszła za mąż za księcia opawskieo Mikołaja II. W 1336 r., po śmierci jej brata Leszka, król Czech Jan Luksemburski przekazał księstwo raciborskie Annie i Mikołajowi. W tym samym roku dokonano połączenia księstwa raciborskiego i opawskiego. Księżna Anna zmarła około 1340 r. Pochowano ją prawdopodobnie w klasztorze dominikanek w Raciborzu.

Źródła:

1. red. Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg, Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999.