WICEPREMIERZY 1920-90 

Ann Frith Cartwright-DeCouto

Urodziła się 12.VI.1945 r. Jest adwokatką i prokuratorką.

1980-1998 członkini parlamentu,
1981-1982 parlamentarna sekretarz rozwoju wspólnoty,
1985-1989 minister zdrowia i spraw społecznych,
1989-1992 wicepremier i minister środowiska,
1993-1994 minister-delegat i ds. legislacyjnych.

Pani Cartwright-DeCouto jest mężatką i matką dwóch synów.