WŁADCZYNIE 750-1000

Angilberga de Spoleto

Urodziła się około 835 r. jako córka grafa Adelgisusa I z Parmy z domu Supponidów. W 851 r. wyszła za mąż za cesarza i króla Włoch Ludwika II Niemieckiego. Została consors regni - równoprawną uczestniczką władzy. Sprawowała rządy w królewskich dobrach, nadzorowała skarbiec królewski zastępowała męża w sprawach państwowych. Angilberga od 864 r. brała pełny udział w rządach. W 871 r. w imieniu Ludwika zwołała zgromadzenie królewskie w Rawennie. Z tego małżeństwa pochodziły dwie córki: Gisela (Gisla) i Ermengarda. Po śmierci męża 12.VIII.875 r. została opatką w klasztorze San Salvatore w Brescii. Od 896 r. kierowała założonym przez siebie klasztorem San Sisto w Piacenzie. Zmarła w 896/901 r.