MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Angela Eagle

Urodziła się 17.II.1961 r. w Bridlington. Jej ojciec jest drukarzem. Ma siostrę-bliźniaczkę, Marię Eagle. Uczyła się w Szkole Podstawowej przy Kościele Świętego Piotra w Formby. Później uczęszczała do tamtejszej szkoły średniej. Studiowała w Kolegium Świętego Jana na Uniwersytecie Oxfordzkim. Zdobyła tam w 1983 r. stopień bakałarza nauk humanistycznych z filozofii, polityki i ekonomii. W latach 1980-1983 stała na czele uczelnianego Towarzystwa Fabiańskiego. W 1984 r. krótko pracowała w ekonomicznym dyrektoriacie Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego. W tym samym roku zatrudniła się w Konfederacji Pracowników Służby Zdrowia. Od 1992 r. zasiada w Izbie Gmin z ramienia Partii Pracy. Pełniła potem następujące funkcje:

1996-1997 bicza opozycji (Partii Pracy) w Izbie Gmin,
1997-1998 parlamentarnej podsekretarz stanu ds. środowiska, transportu i regionów,
1998-2001 parlamentarnej podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa socjalnego,
2001-2002 parlamentarnej podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
27.VI.2007-08.VI.2009 sekretarz skarbu (exchequer) w Ministerstwie Skarbu,
08.VI.2009-ministra stanu ds. pracy i emerytur.

Jest lesbijką. Od 1997 r. w Izbie Gmin zasiada także jej siostra-bliźniaczka Maria, która od 2001 r. także zasiada w rządzie.