MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH
WICEPREMIERZY 1991-2000

Andrea Willi

Urodziła się 26.V.1955 r. w Balzers w Liechtensteinie. W latach 1987-93 pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Była członkinią kilku delegacji międzynarodowych w tym okresie. W 1991 r. reprezentowała swój kraj jako ambasador w Europejskiej Strefie Wolnego Handlu (EFTA), a w latach 1992-93 w ONZ w Genewie. Od 1993 do 2001 r. pełniła funkcję ministra spraw zagranicznych i wicepremiera (nr 3 w rządzie). Była także odpowiedzialna za sprawy kultury, młodzieży, sportu i równych szans.