WŁADCZYNIE 1150

Anastazja Wielkopolska

Urodziła się przed 1164 r. Była córką księcia wielkopolskiego i zwierzchniego księcia Polski Mieszka III Starego i Eudoksji Rurykowicz, córki wielkiego księcia kijowskiego Izjasława II Pantelejmona. W 1177 r. poślubiła Bogusława I Gryfitę, księcia zachodniopomorskiego. Później zostali oni rodzicami książąt zachodniopomorskich: Bogusława II Gryfity i Kazimierza II Gryfity. Książę Bogusław I zmarł 18.III.1187 r. Odtąd Anastazja pełniła rządy regenckie w księstwie. W latach 1187-1189 wspomagał ją kasztelan szczeciński Warcisław, a do lat 1194/1198 - książę rugijski Jaromir. Rządy Anastazji trwały prawdopodobnie aż do 1208 r. 07.VII.1224 r., po śmierci obu synów, wystawiła dokument fundacyjny żeńskiego klasztoru norbertanek w Trzebiatowie. Został on przez nią bogato wyposażony. W roku wybudowania klasztoru Anastazja przeniosła się do niego, jednakże nie złożyła ślubów zakonnych. 31.III.1240 r. jej wnuk Warcisław III Gryfita potwierdził na jej prośbę fundację klasztoru. Księżna Anastazja zmarła po tej dacie. Została pochowana w klasztorze norbertanek w Trzebiatowie.

Źródła:

1. Wikipedia,

2. red. Stanisław Szczur i Krzysztof Ożóg, Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999.