PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Ana María Romero de Campero

Urodziła się w 1943 r. w La Paz. Przez 30 lat z powodzeniem pracowała jako dziennikarka. W 1979 r. piastowała stanowisko ministra ds. informacji. W latach 1998-2003 była boliwijską rzeczniczką praw człowieka. W 2005 r. wysunięto jej kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla. W XII.2009 r. została wybrana senatorem z listy Ruchu na rzecz Socjalizmu (MAS). 19.I.2010 r. została przewodniczącą Senatu. Zmarła 25.X.2010 r.