MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Ana Isabel de Palacio del Valle-Lersundi

Urodziła się 22.VIII.1948 r. w Madrycie jako córka Luisa Maríi de Palacio y de Palacio, 4. markiza de Matonte, i Luisy Mariany del Valle-Lersundi y del Valle. Ukończyła studia z zakresu socjologii, nauk politycznych i prawa. Z zawodu jest adwokatem. Jest członkinią Rady Gubernatorów palestry w Madrycie oraz honorową członkinią palestry Anglii i Walii. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Europejskich Stowarzyszeń Prawniczych oraz przewodniczącej Rady Wykonawczej (zarządu?) Akademii Prawa Europejskiego w Trierze (Niemcy). Od 1994 r. zasiada w Parlamencie Europejskim z ramienia Partii Ludowej (PP). Od 10.VII.2002 r. do 17.IV.2004 r. była pierwszą w historii Hiszpanii kobietą-ministrem spraw zagranicznych. W 2002 r. została członkinią Konwentu Europejskiego opracowującego projekt przyszłej konstytucji dla Unii Europejskiej. Jej młodszą siostrą była była minister rolnictwa i była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Loyola de Palacio del Valle-Lersundi. Od 28.VIII.2006 r. pani Palacio del Valle-Lersundi jest pierwszą wiceprezes Banku Światowego. 15.X.2010 r. znalazła się w Galerii Sławy Międzynarodowego Forum Kobiet.