MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Aminatou Djibrilla Maiga Touré

Urodziła się 04.XI.1955 r. w Niamey. Ukończyła prawo publiczne na Uniwersytecie Togo. Potem studiowała w Paryżu we Francji i w Kamerunie.

1979-1991 pracownica Departamentu Spraw Prawnych i Konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
1991-1995 radczyni w ambasadzie Nigru w Republice Federalnej Niemiec,
1996-2000 burmistrzyni komuny Niamey II pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
2000-2003 stała sekretarz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
2003-2005 sekretarz generalna Narodowej Komisji ds. Frankofonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
09.III.2006-01.III.2010 ambasador Nigru w USA,
01.III.2010- minister spraw zagranicznych Nigru.