WŁADCZYNIE 316-1

Amastris (?-285)

Była bratanicą Dariusza III Kodomana, króla Persji. Miała trzech mężów. Pierwszym z nich był Krateros. Wyszła z niego w 327 r. p.n.e. (tzw. śluby w Suzie). Ten jednak rozstał się z nią, aby ożenić się z Filą, córką Antypatra. Wtedy Amastris wyszła za mąż za Dionizjusza, tyrana Heraklei Pontyjskiej. Po śmierci męża objęła rządy w Heraklei w imieniu swych nieletnich dzieci. Władała tam aż do wyjścia za mąż za Lizymacha, władcę Tracji. Małżeństwo zawarli ok. 300 r. p.n.e., gdy ten ostatni przebywał na leżach zimowych swojej armii w Heraklei. Przed bitwą pod Ipsos zależało mu na życzliwości i pomocy mieszkańców tej krainy. Niektóre źródła utrzymują, że było to z jego strony także ożenek z miłości. Związek ten jednak trwał tylko dwa lata. Amastris została odesłana przez męża, który ożenił się z Arsinoe II, siostrą króla Egiptu. Wróciła do Heraklei, gdzie z powodzeniem rządziła dalej. Założyła wiele miast i biła własną monetę. Po jej śmierci w 285 r. p.n.e. Lizymach przekazał Herakleję i należące do niej miasta Arsinoe II.