WŁADCZYNIE 500-750

Amalasunta

Była córką króla Ostrogotów Teodoryka Wielkiego. Urodziłą się około 498 r. W 515 r. poślubiła Eutaryka, również z rodu Amalów, który większość swego życia spędził w wizygockiej Iberii. Z tego związku urodziło się dwoje dzieci: Atalaryk i Matasunta. Po śmierci Teodoryka w 526 r. władcą Ostrogotów został małoletni Atalaryk, lecz faktyczne rządy sprawowała regentka Amalasunta. Królowa była zwolenniczką ugodowej polityki wobec Cesarstwa, na co mogła wpłynąć gocka opozycja wobec jej rządów, na czele której stali Teodahad i wódz Teodoryka - Toluin. Po śmierci Atalaryka w 534 r. Amalasunta musiała podzielić się z władzą z siostrzeńcem Teodoryka - Teodahadem. Pod koniec 534 r. Teodahad postanowił uwięzić Amalasuntę na wyspie toskańskiego jeziora Bolsena. Tam, przed 30 kwietnia 535 r., została zamordowana w czasie kąpieli przez prawdopodobnie krewnych zabitych na jej rozkaz członków starszyzny gockiej. Cesarz Justynian Wielki jej śmierć wykorzystał do rozpoczęcia wojen z Ostrogotami.