WŁADCZYNIE 1200

Alicja z Thouars

Urodziła się w 1201 r. Była najstarszą córką księżnej Bretanii Konstancji Bretońskiej i Gwidona z Thouars. W 1203 r. po śmierci swego brata Artura i uwięzieniu siostry Eleonory, została księżną Bretanii. W latach 1203-1213 regentem w jej mieniu był ojciec. Rządził on pod kontrolą króla Francji Filipa II Augusta, który wydał Alicję w III.1213 r. za swojego kuzyna Piotra de Dreux (Piotra I Mauclerc). Gwidon zmarł 13.IV.1213 r. To Piotr sprawował faktyczne rządy nad Bretanią. Nie jest do końca jasna sprawa jego tytułu. Filip II August tytułował go w swych dokumentach "hrabią", sam Piotr używał tytułu "księcia". Dziećmi Alicji i Piotra byli: Jan I Rudy, Jolanta, Artur i Oliwer. Księżna Alicja zmarła 21.X.1221 r. podczas porodu najmłodszego syna. Jej następcą został oficjalnie jej najstarszy syn Jan I Rudy, ale do 1237 r. faktyczne rządy sprawował Piotr I Mauclerc.