WŁADCZYNIE 1350

Alicja de Baux

Urodziła się przed 21.VIII.1367 r. jako córka Rajmunda de Baux, pana de Baux i hrabiego Avellino, oraz Joanny de Beaufort. W 1375 r., po bezpotomnej śmierci swego brata Jana, Alicja została hrabina Avellino, wicehrabiną de Turenne, panią de Baux itd. Przed 01.VIII.1380 r. poślubiła Odona de Villars, tytularnego hrabiego Genewy. Zmarł on po 18.III.1413 r. Nie mieli dzieci. Drugim mężem Alicji został między 18.III.1413 r. a XI.1418 r. hrabia Konrad IV von Freiburg. To małżeństwo także było bezdzietne. W 1404 r. Alicja została hrabiną Beaufort. Owdowiała 16.IV.1424 r. Zmarła 07/12.X.1426 r.