KOBIETY P.O. MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Alia Hattough-Bouran

Jest doktorem nauk środowiskowych. W latach 1984-1988 wykładała na Uniwersytecie Jordańskim. W latach 2001-2003 (2002?) była ambasadorem w Belgii i Unii Europejskiej. Do 2003 r. była głównym doradcą ds. środowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2003 r. została sekretarzem generalnym w Ministerstwie Turystyki. W okresie 2003-25.X.2004 była ministrem turystyki i antyków oraz środowiska. Od 25.X.2004 r. pełni tylko to pierwsze stanowisko. W XII.2003, II.2004, V.2005, VI.2005 r. pełniła obowiązki ministra spraw zagranicznych Jordanii.