WŁADCZYNIE 1000-1100

Alfiva

Była córką ealdormana Aelfhelma z Northampton. Wyszła za mąż lub została kochanką króla Kanuta I Wielkiego, władcę Danii i Norwegii, podczas jego najazdu na Anglię. Kanut ożenił się w 1017 r. z Emmą z Normandii, ale pozostawał w dobrych stosunkach z Alfivą. Mieli dwóch synów: Harolda Zająconogiego i Sveina Alfivasona. Alfiva rządziła Norwegią w latach 1030-1035 wraz z Sveinem. Norwegowie nienawidzili ich z powodu surowych rządów i nakładania wysokich podatków. W 1035 r. zostali wygnani. Svein zmarł jeszcze przed przybyciem do Anglii. Alfiva wróciła do swej ojczyzny i w 1035 r. pomogła swemu synowi Haroldowi w zdobyciu angielskiego tronu. Nie jest znana data jej śmierci.