PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980
WICEPREMIERZY 1920-90  
CZŁONKINIE RAD PAŃSTWA I KOLEKTYWNYCH GŁÓW PAŃSTW

Alexandrina Gainuse (1932-)

1979-87 członkini Biura Politycznego,
1979-81 pierwsza sekretarz Partii Komunistycznej w dystrykcie Bacau i przewodnicząca Rady tegoż dystryktu,
1979-81przewodnicząca Izby Ustawodawczej,
1980-1982 członkini Rady Państwa,
1982-86 wicepremier,
1986-87 minister pracy,
1987-89 przewodnicząca Rady dystryktu Ialomite.