WŁADCZYNIE 1350

Aleksandra Wasiljewna Wieljaminowa

Była córką Wasilija Wieljaminowa, burmistrza Moskwy. W 1345 r. została drugą żoną wielkiego księcia moskiewskiego i włodzimierskiego Iwana II Pięknego. Miała z nim czworo dzieci: świętego Dymitra Dońskiego (1350-1389), Ljubę Iwanowną, Iwana Iwanowicza i Marię Iwanownę. Iwan II zmarł 13.XI.1359 r. Władzę w imieniu małoletniego Dymitra w księstwach moskiewskim i włodzimierskim sprawowali Aleksandra i metropolita Moskwy Aleksy. Prawdopodobnie już w 1359 r. władca odbył podróż do stolicy Złotej Ordy, gdzie z racji młodego wieku odebrano mu tytuł wielkiego księcia włodzimierskiego, który oddano Dymitrowi Konstantynowiczowi księciu Suzdalskiemu. Staraniem bojarów jarłyk odzyskano po zmianie władzy w Ordzie w roku 1362. Później jeszcze kilkakrotnie kolejni władcy Ordy przekazywali jarłyk wielkoksiążęcy innym władcom ruskim (Dymitrowi Suzdalskiemu i Michałowi II Twerskiemu) jednak Dymitr nigdy nie dopuścił do ich koronacji. Księżna Aleksandra zmarła 27.XII.1364 r.