WŁADCZYNIE 1350

Aleksandra

Urodziła się między 1368 a 1370 r. jako córka wielkiego księcia litewskiego Olgierda i Julianny Twerskiej. W 1387 r. poślubiła księcia mazowieckiego Ziemowita IV. Z tego związku pochodzili: Ziemowit V, Kazimierz II, Trojden II, Władysław I, Aleksander, Jadwiga, Cymbarka, Eufemia, Amelia, Anna, Maria, Katarzyna i Aleksandra. Księżna wywierała wpływ na politykę męża. Pośredniczyła między nim a swym bratem, królem Polski i wielkim księciem Litwy Władysławem II Jagiełłą. Zmarła 20.IV lub 19.VI.1434 r. w Płońsku.