GUBERNATORKI 1500 
GUBERNATORKI TERYTORIÓW ZEWNĘTRZNYCH
WŁADCZYNIE 1500

Aldonza de Villalobos Manrique (ok. 1520-1575)

Znana powszechnie jako Aldonza Manrique. Po śmierci jej ojca, matka Aldonzy, Isabel Manrique, otrzymała w 1527 r. od króla Hiszpanii przeniesienie na córkę praw do urzędu gubernatora. Do czasu osiągnięcia pełnoletniości lub wyjścia za mąż rządzić miał " człowiek w odpowiednim wieku" i przez to Isabel mogła mianować kilku zastępców gubernatora. Sprawowała pieczę nad interesami córki do jej zamążpójścia w 1535 r. Aldonza wyszła za zdobywcę Pedro Ortiza de Sandoval, który przybył na Santo Domingo z Peru. W 1539 r. Rada Indian potwierdziła jej prawa, ale nie objęła swych obowiązków przed 1542 r., gdy wraz z mężem rządzili jako zastępcy gubernatora. Nie ma żadnych dokumentów potwierdzających, że kiedykolwiek przybyła na wyspę. Podobnie jest z jej mężem. Po jego śmierci w 1546 r. Aldonza zachowała tytuł gubernatora Margerity, ale nadal żyła na Santo Domingo. Jej córka, Marcela, w wieku 14 lat wyszła za mąż za Juana Gómeza de Villandrando, który został nowym zastępcą gubernatora w imieniu Aldonzy. W 1561 r. wyspa została najechana, a jej zięć zginął. W 1565 r. Aldonza wyjechała do Hiszpanii wraz z córką i dwoma wnukami. Prosiła Radę Indian, aby ta przeniosła jej prawa do gubernatury na jednego z jej wnuków, Juan Sarmiento de Villandrando. Urząd gubernatora Margarity pełniła w latach 1526-ok. 1575. Prośba ta została spełniona po 10 latach, krótko po jej śmierci.