MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Aldona Kamela-Sowińska

Urodziła się 20.VIII.1950 r. Od 1973 pracowała w poznańskiej Akademii Ekonomicznej. W 1997 roku otrzymała tytuł profesora ekonomii. Jest też absolwentem prawa. W latach 1987-89 wykładała na uniwersytecie w Zarii w Nigerii. W 1990 r. została dyrektorem Fundacji Własności „Sami sobie”. Od 1991 r. była współwłaścicielką Biura Usług Konsultingowych i Obsługi Kapitału BUKOK. Pełniła funkcję doradcy pełnomocnika wojewody poznańskiego ds. przekształceń własnościowych. W latach 1993-98 stała na czele Katedry Rachunkowości Akademii Ekonomicznej. W lutym 1998 r. została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu, we wrześniu 2000 – sekretarzem. Jako podsekretarz stanu była odpowiedzialna za ewidencję majątku narodowego. Pierwszy raz od 70 lat policzyła, ile majątku i jakiej wartości jest własnością Polaków. 28.II.2001 r. została powołana na stanowisko ministra skarbu (sprawowała je do 19.X). Jest członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; Komitetu Polityki Ubezpieczeń, Kredytów i Gwarancji Ubezpieczeniowych; Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym. Jest wiceszefem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Do tej pory bezpartyjna. Po wyborach samorządowych z 2002 r. i po uzyskaniu dobrego wyniku wyborczego (poparło ją blisko 20 tysięcy mieszkańców w wyborach prezydenta Poznania), postanowiła kontynuować działalność publiczną. Założyła i została liderem stowarzyszenia Inicjatywa dla Polski, organizacji grupującej ludzi chcących przygotować program naprawy etycznej i gospodarczej Polski. W dniu 12.IV.2003 r. ogłosiła utworzenie ugrupowania politycznego Inicjatywa dla Polski i zamiar wzięcia udziału w najbliższych wyborach parlamentarnych. Od VI.2003 r. stała na jej czele. W wyborach parlamentarnych z 2005 r. była liderką konińskiej listy wyborczej Partii Demokratycznej - demokraci.pl. Po porażce wycofała się z działalności politycznej i zrezygnowała z przewodzenia IdP. Jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od jesieni 2005 r. piastowała stanowisko rektora poznańskiej Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości. Jest także ekspertem gospodarczym Business Centre Club. W 2005 r. kandydowała do Sejmu z listy Partii Demokratycznej - demokraci.pl. W 2010 r. udowodniono jej splagiatowanie tekstu o etyce w biznesie. Zrezygnowała wtedy z funkcji rektora. Mężatka (mąż Marek), matka dwóch dorosłych synów (Lecha i Zbigniewa). Interesuje się muzyką i literaturą piękną.