PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980

Alda Neves da Graça do Espirito Santo

Urodziła się 30.IV.1926 r. Była znaną poetką i pisarką. W latach 1975-1978 piastowała stanowisko ministra kultury i edukacji, a od 1978 do 1980 r. - do dwóch poprzednich tek dołączono jej jeszcze sprawy społeczne. W latach 1980-1991 pełniła funkcję przewodniczącej Zgromadzenia Narodowego i zastępczyni głowy państwa. Zmarła 09.III.2010 r.