MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH
WICEPREMIERZY 2001-10 
KANDYDATKI NA PREZYDENTA 1991-1999
PRZYWÓDCZYNIE PARTII 

Alda Bandeira Tavares Vaz da Conçeicăo

Urodziła się 08.IX.1949 r. w Santana. Ukończyła literaturę nowożytną na uniwersytecie w Lizbonie. Potem uczęszczała na kurs podyplomowy z zakresu stosunków międzynarodowych w Głównym Instytucie Nauk politycznych i Administracji w Lizbonie. Potem nauczała języka angielskiego w szkole średniej. Swego czasu była wiceprzewodniczącą kobiecego stowarzyszenia "Mutendê". Kierowała sektorem współpracy multilateralnej w Ministerstwie Współpracy. Do polityki weszła w 1974 r. (rok przed uzyskaniem niepodległości przez Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą), kiedy to przyłączyła się do Cywilnego Stowarzyszenia działającego na rzecz Ruch Wyzwolenia Św. Tomasza i Książęcej  (MLSTP). W 1990 r. uczestniczyła w zakładaniu Partii Konwergencji Demokratycznej-Grupa Refleksyjna (PCD-GR), której przewodzi od 1998 r. Podczas swej kariery politycznej pełniła następujące funkcje rządowe: ministra spraw zagranicznych (1991-92 i w 2002 r.) i ministra ds. współpracy (1992-93). W latach 1992-2001 była członkinią parlaMENTU. W wyborach prezydenckich z 30.VI.1996 r. zajęła trzecie miejsce (15 % głosów). W 2002 r. była również wicepremierem (nr 3 w rządzie). Jest żoną byłego premiera Noberto Costa Alegre (rządził w latach 1992-94).