WŁADCZYNIE 1-500

Albia Domnica [Dominica]

Jej ojcem był Petroniusz, dowódca jednego z legionów wyborowych, a potem patrycjusz. Prawdopodobnie przed marcem 364 r. była już żoną Walensa, który w latach 364-378 władał Cesarstwem Bizantyńskim. W styczniu 366 r. urodziła syna Walentyniana Galatesa, który zmarł przed rokiem 373. Oprócz niego miała dwie córki: Anastazję i Karosę. Jako bardzo gorliwa arianka wpływała na formację religijną i postępowanie męża. Ważną rolę odegrała po śmierci Walensa, który zginął w VIII.378 r. pod Adrianopolem w bitwie z Gotami. Została wówczas faktyczną regentką cesarstwa. Najeźdźcy podeszli pod mury Konstantynopola. Mieszkańcy walczyli wszystkim, co mieli pod ręką. Cesarzowa wdowa wypłacała im za to wynagrodzenie jak normalnym żołnierzom ze skarbca królewskiego. Jej dalsze losy są nieznane.