MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH  
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH W BYŁYM ZSRR

Akmaral Arystanbekowa (1948-)

W latach 1987-1989 była członkinią prezydium Rady Najwyższej (parlamentu) Kazachstanu. W latach 1989-1991 pełniła funkcję ministra spraw zagranicznych. 10.XII.1991 r. Kazachstan proklamował niepodległość, a ona została na krótko pierwszym szefem dyplomacji nowego państwa. Od 1992 do 1999 r. ambasador w ONZ. W okresie 1994-95 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej 49-ej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od 1999 do 2003 r. była ambasadorem we Francji.