GUBERNATORKI 2000-2001 
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Akiko Domoto

Urodziła się 31.VII.1932 r. w stanie Kalifornia w USA. Zdobyła tytuł bakałarza z zakresu nauk społecznych na Chrześcijańskim College'u Kobiecym w Tokio w 1955 r. Do 1959 r. studiowała w Tōkyō Joshi Daigaku. W latach 1959-1989 pracowała jako producent, dyrektor i dziennikarka w Tokyo Broadcasting System. W okresie 1989-2000 zasiadała w Izbie Radców (izbie wyższej parlamentu) w ławach Partii Socjalistycznej. W latach 1997-1999 była przewodniczącą Nowej Partii Sakigake. Znana jest ze swego poparcia dla ruchu feministycznego i ekologicznego. Popiera udział kobiet w polityce i działa aktywnie na rzecz jego zwiększenia. 25.III.2001 r. wybrano ją na pierwszą kobietę-gubernatora prefektury Chiba. Swój urząd objęła 05.IV.2005 r. W III.2005 r. ponownie wygrała wybory. Swą funkcję pełniła do 05.IV.2009 r. Nie kandydowała już po raz trzeci.