PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010 

Akdża Tadżyjewna Nurberdijewa (1957-)

Członkini Demokratycznej Partii Turkmenistanu.

29.XI.2003-22.XII.2006 wiceprzewodnicząca Medżlisu (parlamentu),
22.XII.2006-23.II.2007 p.o. przewodniczącej Medżlisu (po aresztowaniu i usunięciu przewodniczącego),
23.II.2007-
przewodnicząca Medżlisu.