WŁADCZYNIE 4500-316

Ahmose Nefertari

Była córką faraona Sekenenre Tao II i królowej Ahhotep I, siostrą-małżonką faraona Ahmose, matką faraona Amenhotepa I, babką królowej Ahmes (żony faraona Totmesa I) i prababką kobiety-faraona Hatszepsut. Ahmose Nefertari jest jedną z czołowych postaci Nowego Państwa. Jej kariera rozpoczęła się od sprawowania funkcji Drugiego Proroka Amona w Karnaku, powierzanej zwykle mężczyznom. W 18. albo 22. roku panowania swego męża zrezygnowała z tego stanowiska i, w zamian za to, dostała od męża dotację (wiele ruchomości i nieruchomości) na utrzymanie kolegium kapłanów "okręgu Boskiej Małżonki Amona", którą to funkcję sprawowała jako pierwsza (ZNACZENIE I HISTORIA BOSKICH MAŁŻONEK AMONA). Na podstawie zachowanych źródeł przypuszcza się, że król Amenhotep I usunął się w cień swej małżonki, również w dziedzinie politycznej. Jej imię występuje od Sai aż po Tura. Po śmierci męża (w 1508 r. p.n.e.) została regentką w imieniu syna Amenhotepa I. Żyła jeszcze w pierwszym roku panowania faraona Totmesa I (1484 r. p.n.e.). Po śmierci czczono ją aż do czasów faraona Herhora, czyli do końca II tysiąclecia p.n.e.