WŁADCZYNIE 1350

Agnieszka Żagańska

Urodziła się między 1312 a 1321 r. jako córka księcia żagańskiego Henryka II Wiernego i Matyldy, córki margrabiego brandenburskiego Hermana. W 1332 r. Agnieszka poślubiła księcia raciborskiego Leszka. Małżonkowie byli blisko spokrewnieni, więc potrzebna była dyspensa papieska. Papież wydał ją 03.I.1333 r. Leszek zmarł bezpotomnie w 1336 r. Między 18.XI.1341 r. a 1345 r. drugim mężem Agnieszki został książę brzeski Ludwik I. Z tego związku pochodzili: Henryk z Blizną, Wacław, Małgorzata, Jadwiga, Katarzyna i nieznana z imienia córka. 15.IX.1358 r. Ludwik nadał Agnieszce w dożywocie połowę swoich ziem i miast - Brzeg i Oławę. Kuratorami tego nadania zostali książę oleśnicki Konrad i książę Henryk Żelazny. Księżna Agnieszka zmarła 06 lub 07.VII.1362 r.