WŁADCZYNIE 1300

Agnieszka z Périgod

Była córką hrabiego Heliego VII de Talleyrand z Périgord i Brunissendy de Foix-Béarn. 14.XI.1321 r. została drugą żoną Jana I Andegaweńskiego, księcia Durazzo i hrabiego Graviny. Z tego związku pochodzili: Karol, Ludwik, Robert i Stefan. Jan I zmarł 05.IV.1336 r. do 1345 r. Agnieszka rządziła Durazzo i Graviną jako regentka w imieniu syna Karola. Zmarła latem 1345 r.