WŁADCZYNIE 1350

Agnieszka z Lichtenburga

Prawdopodobnie była córką Hynka (Heimana) Žlebskiego z Lichtenburga i jego żony Agnieszki z Landštejna. Najpóźniej w 1343 r. poślubiła księcia ziębickiego Mikołaja Małego. Ten 23.X.1346 r. poczynił zapisy na jej rzecz. Dziećmi Agnieszki i Mikołaja byli: Bolko III, Henryk (I) Ziębicki, Agnieszka, Guta, Katarzyna i nieznana z imienia córka. W 1352 r. zrezygnowała z działu spadkowego majątku Žleby na rzecz matki. Książę Mikołaj zmarł 23.IV.1358 r. Agnieszka do 1370 r. rządziła księstwem świdnickim jako regentka w imieniu synów. Dokumenty wystawiała od 01.X.1358 r.  Tytułowała się wówczas księżną śląską i panią na Strzelinie, który prawdopodobnie stanowił jej oprawę wdowią. Zmarła 16.VII.1370 r.