WŁADCZYNIE 1100

Agnieszka z Courtenay

Urodziła się około 1136 r. Była córką Joscelina II, hrabiego Edessy, i Beatrycze. W 1150 r. jej ojciec został porwany (zmarł w 1159 r.). Faktyczną regencję i walkę o przetrwanie podjęła matka. Pierwszym mężem Agnieszki był Reynald z Marash, który zginął w bitwie w 1149 r. Nie mieli dzieci. W latach 1148-1155 Agnieszka władała Marnes. Około 1157 r. zaręczono ją z Hugonem z Ibelinu, ale do tego małżeństwa wtedy nie doszło. Około 1158 r. wyszła za mąż za Amalryka, hrabiego Jaffy i Aszkelonu oraz brata Baldwina III, króla Jerozolimy. Z tego związku pochodzili: Sybilla Jerozolimska (przyszła królowa Jerozolimy), Baldwin IV (przyszły król Jerozolimy) i Alicja (zmarła młodo). W 1162 r. umiera Baldwin III nie pozostawiwszy legalnego potomka. Jego następcą zostaje brat i mąż Agnieszki jako Amalryk I. Agnieszka nie została koronowana na królową i nie miała wiele do powiedzenia na dworze. Baronowie i patriarcha jerozolimski Amalryk postawili warunek - będzie koronacja, gdy unieważni Amalryk swe małżeństwo. Powodem był zbyt swobodny styl zachowania hrabiny i zbyt bliskie pokrewieństwo. Sybilla i Baldwin zostali uznani za dzieci legalne. W latach 1157-1176 była po mężu hrabiną Jaffy i Aszkelonu. Wkrótce doszło do anulowania małżeństwa Amalryka i Agnieszki. Zachowała ona tytuł hrabiny i władzę nad częścią Jaffy i Aszkelonu. Stało się to przed 1163 r. bowiem wtedy  wyszła za mąż za Hugona z Ibelinu. Ten związek nie trwał długo, gdyż Hugon zmarł już w 1169 r. Rok później trzecim mężem Agnieszki został Reginald z Sydonu. Amalryk I zmarł w 1174 r. Na tronie Jerozolimy zasiadł Baldwin IV, syn Agnieszki. Wtedy to rozpoczął się okres jej największych wpływów na dworze. Od samego początku należała do stronnictwa swojego brata, Joscelina III i templariuszy. Choć nie pozwolono jej na wychowywanie swoich dzieci, bardzo często ingerowała w ich życie. To ona doprowadziła do małżeństwa Sybilli z Gwidonem de Lusignan, zaś w 1183 r. poparła pomysł przekazania Gwidonowi regencji. Jej poplecznikiem i kochankiem był kapłan Herakliusz. W 1180 r. otrzymał dzięki niej stanowisko łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Hrabina Agnieszka zmarła przed 01.II.1185 r.

Źródła:

1. Wikipedia,

2. Regine Pernoud, Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Gdańsk 1995.