WŁADCZYNIE 1150

Agnieszka von Hohenstaufen

Urodziła się około 1176/1181 r. jako jedyna córka i dziedziczka palatyna Renu Konrada von Hohenstaufen i Irmgardy (Irmingardy) von Henneberg. W 1194 r. wyszła za mąż za księcia Brunszwiku Henryka I. Z tego związku pochodzili: Henryk II (przyszły palatyn Renu), Agnieszka i Irmgard (Irmingarda). W 1195 r. zmarł ojciec Agnieszki i tym samym stała się ona dziedziczną hrabiną palatynką Renu. Zmarła 07 lub 09.V.1204 r. w Stade.