WŁADCZYNIE 1250

Agnieszka von Baden

Urodziła się w 1250 r. jako córka Gertrudy von Babenberg i Hermana VI, margrabiego Badenii. W 1263 r. poślubiła księcia Karyntii Ulryka III. Zmarł on już 27.X.1269 r. Rok później drugim mężem Agnieszki został Ulryk III, hrabia von Heunburg. W latach 1270-1279 oboje małżonkowie domagali się dla siebie księstwa Austrii jako rzekomego spadku Agnieszki po matce. Hrabina Agnieszka zmarła 02.I.1295 r.