WŁADCZYNIE 1200

Agnieszka von Andechs-Meranien

Urodziła się około 1215 r. jako córka księcia Meranu i Andechs Ottona I i jego pierwszej żony Beatrycze Burgundzkiej. W 1229 r. mężem Agnieszki został Fryderyk II Bitny, syn księcia Austrii Leopolda VI. Jej mąż został księciem Austrii i Styrii w 1230 r. Ich małżeństwo zakończyło się unieważnieniem w 1240 (lub 1243) r. z powodu bezdzietności. W latach 1248-1263 była dziedziczką hrabstw Neuburg i Schärding w dolnym biegu rzeki Inn oraz Ried. W 1248 lub 1256 r. drugim mężem Agnieszki został Ulryk III von Spanheim, syn księcia Karyntii Bernarda. Miała z nim dwoje dzieci, które wcześnie zmarły. Jej drugi mąż w 1251 r. został księciem Krajiny (jako mąż Agnieszki), a od 1256 r. - księciem Karyntii. Sama Agnieszka zmarła po 01.XI.1260 r. a przed 07.I.1263 r. Pochowano ją w Sittich.